วังเพชร แอดวานท์


บริษัท วังเพชร แอดวานท์ จำกัด.... เราคือผู้ให้บริการให้เช่าและจำหน่ายรถเครน ...

บริการของเรา


รามีบริการให้เช่าเครน (Truck Crane) อาทิเช่น รถเครน 4 ล้อ รถเครน 11 ตัน....

วิสัยทัศน์ ( Vision )


พัฒนาองค์กรให้เข้มแข็ง เติบโตอย่างมั่นคง ยั่งยืน และมีจริยธรรม เป็นผู้นำด้านมาตรฐาน การให้บริการการด้วยความมุ่งมั่นและความพร้อม เพื่อตอบสนองความพึงพอใจและเพิ่มคุณค่าให้แก่ลูก.

พันธกิจ (Mission)


ยึดมั่นที่จะให้บริการ พร้อมสร้างความเข้าใจ ให้ความปลอดภัยในการให้บริการ และความคุ้มค่าอย่างสูงสุดต่อลูกค้า.

new projects! cranewangphet


Whats new?

new projects!


ยกสะพานลอยโรงเรียนบ้านกกโอทางขึ้นเขาค้อยกสะพานลอยโรงเรียนบ้านกกโอทางขึ้นเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์

PROJECTS รวมภาพงาน


สะพานข้ามจังหวัดฝั่งเขตสระบุรีฝั่งตรงข้ามเป็นจังหวัดนครราชสีมา
ในน้ำตกเจ็ดสาวน้อย